Bedrift

Rørtekniske tjenester

Vestrheim utfører alle typer rørtekniske installasjoner, reparasjoner og service rettet mot næringsbygg, industri og offentlig etater. Vi har erfarne spesialister som hjelper deg å utvikle, prosjektere, prosjektstyre, installere og kvalitetssikre ditt fremtidige prosjekt.

Arbeider på vann og avløpsnettet er noe av den viktigste jobben vi gjør. Dette sikrer Bergens beboere og næringsliv tilgang på rent vann og forsvarlig avløpshåndtering. Vestrheim tar på seg alle prosjekter i forbindelse med rehabilitering, installasjoner, inspeksjon og påkobling av private og offentlige VA-anlegg. 

Næringseiendommer og offentlige VA-anlegg

Som byggeier står du ansvarlig for de utvendige vann- og avløpsrørene mellom eiendommen din og det kommunale vann- og avløpssystemet. Oversvømmelser og skader på rørledninger som følge av gamle rør eller dårlig drenering er et gjentagende problem og kan bli svært kostbart.

Vestrheim har en dedikert serviceavdeling som bistår med alt fra inspeksjon til prosjektering og installering av VA-anlegg.

Bestille og montere vannmåler 

Alle næringseiendommer inkludert sameier og borettslag må betale for vannet som brukes og derfor ha en vannmåler. Kommunen står ansvarlig for å levere alle vannmålere. Allikevel er du som eier ansvarlig for å bestille og sikre at måleren ikke blir ødelagt. Du betaler kun for selve installasjonen. Dette må utføres av fagkyndige rørleggere etter kommunens veileder.

Sanitær, varme og kjøleanlegg utgjør hele det rørtekniske systemet i de fleste bygg. Med 125 års erfaring, 149 ansatte og bransjens bredeste kompetanse tar vi på oss prosjekter og oppdrag i alle størrelser. Vestrheim trigges av nye utfordringer og er derfor med å utvikle store, komplekse løsninger vi er stolte av.

Sanitæranlegg for fremtiden

Sanitæranlegg kan enkelt forklares som det åpne rørsystemet i et bygg. Det omfatter alle rør som forsyner ulike deler av et bygg med forbruksvann, og avløpssystemer som kvitter seg med kloakk og vann på eiendommen. Utstyr som er koblet til det åpne rørsystemet inngår som en del av sanitæranlegget. Det vil si alt fra sluk og vannlåser til varmtvannsberedere og toaletter.

Vi leverer komplette sanitæranlegg til industri, næring og offentlig etat, og jobber daglig med å utvikle nytenkende løsninger for kundene våre. Bransjeteknologien utvikler seg fortløpende og vi leter kontinuerlig etter nye metoder, materialer og produkter som kan effektivisere og forbedre anleggene til kundene våre.

Varme og kjøleanlegg

Det norske klima er noe helt eget. Vi har fire svært ulike sesonger og temperatursvingninger fra -20 til +30 i løpet av et år. Å sikre et stabilt, behagelig inneklima, eller spesifikke klimaer for industrianlegg er avgjørende. Dette krever spisskompetanse, riktig utstyr og solide produkter. Vestrheim har vært med på hele utviklingen og leverer alle typer varme- og kjøleanlegg.

Ulike løsninger for ulike behov

Funksjonen til et bygg bør være førende for hvilke løsninger som installeres. Våre prosjektutviklere har lang erfaring med å avdekke faktiske behov og skreddersy løsningsforslag for ulike bygg.

Varme- og kjøleanlegg består hovedsakelig av tre systemer. En energikilde, et vannbårent system og avgivere. I næringsbygg, industri og offentlige bygg er de vanligste formene for energi fjernvarme, varmepumper og borehull hvor varme eller kulde hentes ut fra fjellet. Disse kildene har som oppgave å varme opp eller avkjøle et lukket vannbårent system som frakter energien videre til avgivere. Disse leverer varme eller kulde gjennom gulv, radiatorer, viftekonvektorer, varmepaneler eller gatevarme. Ofte vil et skreddersydd anlegg inneholde flere kilder til energi og avgivere for best mulig ressursutnyttelse.

Fordelene med et vannbårent anlegg 

Fordelene ved å bygge ut et lukket vannbårent system er mange. Først og fremst skaper det en enorm fleksibilitet. Med et vannbårent system har du mulighet til å bytte energikilde når det lønner seg. Med økende strømpriser er dette kanskje mer relevant enn noen gang. I tillegg sikrer et vannbårent system at varme fordeles jevnere og mer effektivt der du faktisk ønsker den. Dette skaper et godt inneklima.

Effektivisering med prefabrikkering

Ved hjelp av avansert 3D modellering kan vi nå planlegge og prosjektere komplette varme- og kjøleanlegg på detaljnivå. Det legger til rette for at vi kan prefabrikkere store deler av anleggene på eget verksted og redusere nedetiden på et prosjektområde.

Bærekraftige og kostnadseffektive anlegg

Som en av de største rørleggerbedriftene på Vestlandet har vi et ansvar for å tenke nytt og ta i bruk ny teknologi. Slik finner vi nye former å utnytte anlegg. Både i form av ressursutnyttelse som lagring av kulde og varme og nye løsninger som sikrer kundene våre økonomiske besparelser og funksjonelle bygg. Det legges også mye tid i å finne leverandører og produkter som tilfredsstiller kravene vi stiller til etisk og bærekraftig produksjon.

Rørtekniske tjenester

Trykkluft og medisinske gasser

Det stilles strenge krav til medisinske gass- og trykkluftanlegg av god grunn. Denne typen anlegg frakter og forsyner gasser til medisinsk utstyr og for behandling av mennesker. Rørdeler og komponenter som er forurenset kan forårsake store konsekvenser. Derfor er det utarbeidet tydelige retningslinjer for hvilke teknikker og materialer som skal benyttes på slike prosjekter.

Standarden for å koble medisinske rørsystemer er å hardlodde. Dette er en teknikk som brukes for å oppnå komplett lufttette anlegg og unngå forurensing. For å sikre kundene våre solide anlegg og effektivisere jobben, har vi investert i maskiner som gjør denne jobben for oss. Vestrheim har lang erfaring og sertifisert personell som planlegger installerer og vedlikeholder medisinske gass- og trykkluftanlegg på sykehus, klinikker og industribygg.

Sprinkleranlegg har som oppgave å hindre brann eller brannspredelse i bygg. Anlegget består av et eget rørsystem som frakter vann rundt i bygningen til dyser som utløses, og sprer vann når området utsettes for en gitt temperatur. Anlegget er ment å være en ekstra forsikring for å hindre tap av menneskeliv og materielle skader.

For å sikre et effektivt anlegg kreves det nøye planlegging og høy kunnskap. Sprinkleranlegget må tilpasses byggets struktur og praktiske bruk. Dyser skal plasseres strategisk, temperaturen for utslag skal justeres. I tillegg må det tilrettelegges for riktig mengde og vanntrykk.   

Hvilke sprinkler? 

Vi skiller hovedsakelig mellom to typer sprinkler; det tradisjonelle sprinkleranlegget som sprer vanndråper og vanntåkeanlegg. Vanntåkeanlegg bruker noe mindre vann og sprer vanntåke fremfor større vanndråper og har et mindre skadeomfang på bygningsmateriale ved utløsning. Vanntåkeanlegg er derfor godt egnet for museum, gallerier, bibliotek og verneverdige bygg.

Kontroll og vedlikehold

Det stilles strenge krav fra myndigheter og forsikringsselskaper til vedlikehold og kontroll på alle typer brannsikringsanlegg. Dette skal sikre at anlegg fungerer optimalt hvis det oppstår en brann.

Vi rådgir, prosjektstyrer, installerer og vedlikeholder alle typer sprinkleranlegg! Prosjektering og etterkontroll skal gjennomføres av sertifiserte personell. Dette sikrer vi gjennom våre mange troverdige samarbeidspartnere.

Bedrift

Kontakt oss

Ønsker du vedlikeholdsavtale, reparasjoner eller vedlikehold på ditt bygg kan vi bistå med erfarne servicerørleggere.

Legg igjen ditt telefonnummer, så ringer vi deg!

    Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
    [instagram-feed cols=3 imagepadding=2]
    Quick links