Om oss

Chr. M. Vestrheim AS

Stabilitet, bredde, kompetanse, fleksibilitet og totalforståelse
Vestrheim ble stiftet i 1894 og er i dag ledende aktør, og en av de største rørleggerbedriftene på Vestlandet. Vi har levert kompliserte rørtekniske anlegg i over 100 år og sitter på en unik faglig kompetanse og bredde som dekker hele faget. Dette gjør at vi alltid leverer høy kvalitet på arbeidet vi utfører. Vi teller i dag 149 ansatte og består av ingeniører, rørleggere, KEM-teknikere, rørleggermestre, servicemedarbeidere og økonomi og administrasjonsmedarbeidere. Sammen tilbyr vi kundene våre stabilitet, bredde, kompetanse, fleksibilitet og totalforståelse.

Vestrheim skal levere rørtekniske tjenester for fremtiden. Som en av de ledende aktørene i rørfaget skal vi være med å sikre at faget vårt utvikler seg i takt med teknologien. Ved å lære, utforske og samarbeide sikrer vi kundene våre de beste løsningene.

Vi er ærlige og til å stole på – Det skaper tillit
Vi jobber hardt og søker å bli best – Det gir gode resultater
Vi er innovative – Det fordrer nytenkning og faglig utvikling
Om oss

Teknologi og bærekraft

Teknologisk utvikling og bærekraftig næringsliv går hånd i hånd. Investerer vi ressurser og tid i ny teknologi og læring forbedres tjenestetilbudet vårt i en bærekraftig retning. Dette er en strategi vi har etterlevd siden oppstart og er mye av grunnen til at Vestrheim har vært ledende innen sitt fagfelt siden 1894. Vi tror at dette også vil skape ringvirkninger og bidra til å kontinuerlig utvikle bransjen.

Om oss

Morgendagens byggeplass

Det stilles høye krav til prosesseffektivisering og planlegging av byggeprosjekter. De siste årene har vi derfor lagt ned store ressurser i å opparbeide oss kompetanse i bygningsinformasjonsmodellering (BIM). En prosjekteringsmetode der plantegninger modelleres digitalt i 3D. Dette har effektivisert arbeidet på byggeplass, gitt oss mer nøyaktige kostnadsvurderinger og bedret prosjektkordinering blant alle aktørene på byggeplass. I tillegg har kunnskapen åpnet opp for nye digitale løsninger som er under utvikling.

Om oss

Effektivisering

Når en oversetter tradisjonelle plantegninger til en digital 3D modell åpnes det opp uendelig mange muligheter for å effektivisere prosesser. Dette handler først og fremst om detaljer. Tidligere har vi kun forholdt oss til tradisjonelle plantegninger som er en forenklet bygningsinstruks. Den viser eksempelvis hvor røranleggene skal ligge, hvilke rør som skal brukes og type ventiler. Med en 3D modell har du mulighet til å spesifisere alle detaljer. Først da har du mulighet til å følge en modell som gjenspeiler jobben som faktisk skal gjøres.

I vår digitale prosjektering legges inn alt rørleggerne våre trenger for å gjennomføre en jobb. Mål, koblingsdeler og små komponenter, i tillegg til all den informasjonen som en tradisjonell plantegning inneholder. Alle våre rørleggere har tilgang til 3D tegningene på nettbrett. Dette sikrer at vi har full oversikt over hvilke deler, materialer og verktøy vi trenger for en spesifikk jobb. Dette sparer oss tid og penger.

Aktiv bruk av 3D modeller tilrettelegger for sikker prefabrikering.

Graden av nøyaktighet er så stor at vi med 100 prosent sikkerhet kan hente ut alle måltall vi trenger for å bygge et anlegg på eget verksted fremfor på byggeplassen. Det minimerer tiden vår på en byggeplass og effektiviserer installasjonen.

En kjent bransjeutfordring er å få kabalen til de ulike entreprenørene på en byggeplass til å gå opp. Rørleggere, murere, snekkere og elektrikere jobber om hverandre og er avhengige av hverandre for å kunne gjøre jobben sin. Vestrheim har derfor videreutviklet 3D-modellen til å fungere som et prosjektstyringsverktøy. Alle våre arbeidere kan huke av jobber som gjennomføres og dermed dokumentere fremdrift. Denne funksjonen vil alle parter i et prosjekt ha tilgang til.

Prosjektverktøyet tillater oss i tillegg å hente ut bestillingslister på alle materialer og deler vi trenger for en jobb. Det er en unik oversikt som sikrer at vi bestiller akkurat det vi trenger til et prosjekt. Dette minsker svinn og avfall på byggeplass.

Om oss

Automatisering

Vestrheim tror på en bransjefremtid der automatisering ved bruk av robotteknologi blir en aktiv del av byggeplassen. Det første steget for å oppnå dette er å ha et digitalt underlag. Det har vi og undersøker nå mulighetene for å teste ut boreroboter og plantegningsroboter.

Om oss

Helse, miljø og sikkerhet

Rørleggerbransjen er preget av mye fysisk arbeid. Det vet vi, og jobber derfor systematisk med å beskytte våre ansatte. Ved ansettelser må hver enkelt nyansatt gjennom et skreddersydd opplegg. Kursing, opplæring av sikkerhetsrutiner, utstyrsbruk og forventningsavklaringer. Alle prosjekter Vestrheim jobber med, risikovurderes både før og etter jobbutførelse. Våre ansatte har derfor alltid god oversikt over eventuelle risikoer slik at det kan forebygges.

Vi anser oss selv som dyktige på å ivareta HMS. Dette resulterer i svært få arbeidsrelaterte ulykker. Vi er også fremst i landet på å prosjektstyre omfattende prosjekter ved bruk av digitale bygningsmodeller. I stedet for å planlegge og prosjektstyre et oppdrag på den tradisjonelle måten med plantegninger, oversettes plantegningene til en 3D-modell våre ansatte bruker aktivt. Dette gir en unik innsikt når det kommer til planlegging og gjennomføring av prosjekter. Et slikt verktøy gir oss også muligheten til å prefabrikkere rørløsninger i forkant av et oppdrag. Sikkerhetsmessig betyr dette at vi kan minimere tiden våre ansatte bruker på tungt og risikofylt arbeid.

Uhell kan skje, selv med godt innarbeidet rutiner. Derfor har vi et rapporteringssystem der alle arbeidsrelaterte skader meldes. Om det så måtte gjelde et lite kutt i fingeren. Systemet skal være en sikkerhet for alle i Vestrheim. 

Om oss

Miljøfyrtårn

Vestrheim bidrar til grønn omstilling av norske arbeidsplasser gjennom å være Miljøfyrtårn-sertifisert.
Vestrheim har vært Miljøfyrtårn-sertifisert siden 2016.

Miljøfyrtårn er et konkret sertifiseringsverktøy og et effektivt miljøledelsessystem, dette hjelper virksomheter med å redusere miljøbelastningen, stimulerer til grønn omstilling og øker konkurransekraften.

En virksomhet som Miljøfyrtårn-sertifiserer seg er i stand til å møte nye utfordringer og gripe nye muligheter i et arbeidsliv som er i rask endring.

Vi oppfordrer våre kunder og samarbeidspartnere til å komme med forslag på hvordan vi kan forbedre vårt arbeid innen klima- og miljøpåvirkning, så send oss gjerne en epost på miljo@vestrheim.no med forbedringsforslag!

Bedrift

Kontakt oss

Ønsker du vedlikeholdsavtale, reparasjoner eller vedlikehold på ditt bygg kan vi bistå med erfarne servicerørleggere.

Legg igjen ditt telefonnummer, så ringer vi deg!

    Amet mattis vulputate enim nulla aliquet. Id porta nibh venenatis cras sed felis dictumst vestibulum rhoncus est.
    [instagram-feed cols=3 imagepadding=2]
    Quick links