Kontakt oss

Prosjekter

Chr. M. Vestrheim AS er en av Bergensområdets største rørleggerbedrifter som arbeider med nyinstallasjoner, service og vedlikehold innenfor områdene industri, næringsliv, offentlige bygg og boligmarkedet. Bedriften har 155 ansatte (2021) og har en omsetning på 276 mill. i året (2020). Chr. M. Vestrheim AS utfører sanitær, varme- og kjøleanlegg, dampanlegg, medisinske gasser, trykkluft, off. VA-anlegg og sprinkleranlegg.

Vi har kvalitetsikringsplan i henhold til mønster for kvalitetssystem for rørleggerbedrifter, samt har utarbeidet kvalitetsplan for prosjekter med hovedvekt på hensikt, organisasjon og egenkontroll. Chr. M. Vestrheim AS er sentralt godkjent etter plan- og bygningsloven for ansvarsrett.