Kontakt oss

Historikk/referanseliste

Chr. M. Vestrheim AS har hatt rørleggerarbeidet på svært mange prosjekter gjennom 125 år! De siste årene har vi blant annet hatt følgende prosjekter:

Grieggården - utvidelse
Sartor Senter - ombygging/utvidelse
DNB - nytt hovedkontor i Bergen
Nye Høgskolen i Bergen - Kronstad
Vestkanten senter - utvidelse
FRAMO - nytt hovedkontor Askøy
Landås Skole
Møhlenpris Skole
Sengebygg Sør - Haukeland
Ny Mottaksklinikk - Haukeland
Aibel - Kontorbygg
Nye Ikea
Ombygging gamle Ikea
NAV - nytt kontorbygg Kokstad
Lerkerinden - leilighetsprosjekt
Leirvikhagen - rekkehus
Steinsviklunden - rekkehus
Hansaparken - leilihetsprosjekt
Nordea - Nytt kontorbygg
Ny hovedbrannstasjon i Bergen
Ny MR/Lunge Dialyse
Park Hotell - Voss
Skipsbyggerhallen, Solheimsviken
Motorhallen, Solheimsviken
Administrasjonsbygget, Solheimsviken
Iskanten
LAB-bygget (nytt laboratoriebygg)
Sweco-bygget - Kontorbygg
BI - Skolebygg
Sædalshagen - Leilighetsprosjekt
Søreide Sykehjem
Fantoft Sykehjem
Parkbygget - Haukeland Sykehus
Tørrdokk - Haakonsvern
Flo Visund - Haakonsvern
Logistikkbygget - Haakonsvern
Fleksible kaier - Haakonsvern
Xhibition - posten
Bergen Kino
Bjørgvin DPS
Kontrollromsbygg Stureterminalen
Bygg for Biologiske Basalfag (BBB)
Frank Mohn - ny produksjonshall
Nye Voss Gymnas - Skole
Vossabadet - Offentlig bad
Voss DPS NKS Bjørkeli - Ny energisentral/ nytt varmeanlegg
Fana IL Fotball - nytt klubbhus
Hotel Norge
BUS2 - Barne- og Ungdomssykehuset, byggetrinn 2 - Haukeland Sykehus
Inkubatorbygget - Haukeland Sykehus

Prosjektene varierer i både i størrelse og kompleksitet. De største prosjektene beløper seg til kr. 200 mill. + 

Ta kontakt om du ønsker mer informasjon rundt tjenester vi kan tilby deg